Количка

0 артикула

Пропилен гликол 10 л

Цена:44.80лв.
  • Код:
    088341
  • Тегло:
    15.000 кг

Нетно тегло: 10 kg
pH на 100 г/л разтвор: 6-8
Температура на кипене: 184 - 189°C при атм. налягане 760 mmHg
Температура на възпламеняване: 99°C
Запалимост: негорим
Експлозивни свойства: парите с въздуха могат да образуват експлозивна смес
Граници на експлозия във въздуха: 2.4 - 17.4%
Окисляващи свойства: няма
Налягане на парата: 10.6
Относително тегло (вода=1): 1.035 при 20°C
Разтворимост във вода: разтворим
Коефициент на разпределение (log POW): -1.07 при 25°C
Относителна плътност на парата (въздух = 1): 2.6 при 20°C
Динамичен вискозитет: 43.4 mPas при 25°C
Точка на топене: -59°C
Температура на самозапалване: > 400°C
Няма наличност
Добави в Любими
Пропилен гликол 10 л
Пропилен гликол 10 л
Приложение

В уплътнения
Като спояващи агенти
В почистващи препарати
Като функционални флуиди
При обезскрежаване
В лабораторни агенти
В агрохимията
Химикали за обработване на вода