Количка

0 артикула

Категории

Условия за ползване

Добре дошли в нашия интернет магазин  stroitelensklad.bg.


Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ПОКУПКА НА НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ПРОДУКТИ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

I. Валидност и действие

1. Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между потребителите (“Потребител”) и СТРОИТЕЛЕН СКЛАД ООД („Доставчик”) във връзка с продажбата и доставката на продукти чрез интернет магазина stroitelensklad.bg  („е-магазин”), с уеб адрес URL www.stroitelensklad.bg/ (“уебсайт”).  

2. Доставчик на услугите в уебсайта е СТРОИТЕЛЕН СКЛАД ООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК 204987300, със седалище и адрес на управление  БЪЛГАРИЯ област София (столица), район р-н Триадица, ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, бл. 251, вх. -, ет. 2, ап. 6

3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му.  Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от ОУ. Настоящите Общи условия са изцяло съобразени с изискванията на законодателствата на Република България и Европейския съюз във връзка с обработката на лични данни и защитата на потребителите.

4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.

5. Доставчикът си запазва правото по всяко време да прави промени в ОУ. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ. 

При изменения в Общите условия с нови версии, Потребителят може или да се откаже от услугите на е-магазина или да продължи да гo използва при новите общи условия. 

6. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта. 

II. Характеристика на продуктите 

7. Услугите, предоставяни на потребителите в уебсайта имат следния предмет: информация за продукти, продажба, и доставка на продукти в интернет чрез платформа за онлайн поръчки в електронен магазин с уеб адрес (URL)  www.stroitelensklad.bg.  

8. Продуктите предлагани за продажба   в www.stroitelensklad.bg, са строителни материали инструменти, мебели и други пособия, предназначени както за професионална употреба в ресторанти, хотели, барове, столови, професионални кухни, детски градини и други, така и за персонална употреба от частни лица. Продуктите са разделени на категории, с цел по-лесното им откриване, като има и вградена търсачка. В описанието на всеки продукт е дадена информация за гаранционния срок, срок на доставка, и други основни характеристики на продуктите. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани продукти или да преустановява продажбата на определени продукти.

9. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през е-магазина стока. 

10. За достоверността на информацията относно предлаганите за продажба чрез е-магазина продукти, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., отговорността е на производителя или на вносителя на продуктите, като Доставчикът  не носи отговорност  за невярнa, непълна или неактуална информация. 

III. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.

11. Потребителят може да поръчва продукти от каталога в е-магазина с кликване върху бутон „Добави в количката”, следвайки указанията в уебсайта за завършване на поръчка. 

12. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните продукти за покупка и да направи промени във вида или броя на продуктите или да се откаже от поръчката.

13. С потвърждаването на избраните в кошницата продукти,  начин на плащане и изпращане на поръчката с бутона “поръчка” и след получаването на потвърждение от Доставчика, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

14. Извършването на електронна поръчка в е-магазина ангажира Потребителят да заплати стоката по един от указаните в уебсайта начини. Електронната поръчка е волеизявление за сключване на договор от разстояние за доставка на посочените в поръчката продукти, свързано със задължение на потребителя за плащане на цената на поръчката. Освен ако не е указано друго, стойността на доставката не е включена в цената на поръчката. 

IV. Цени. Плащане

15. Цените на продуктите/услугите, предлагани в е-магазина са в български лева (BGN) или друга посочена в уебсайта валута, с включен в тях ДДС, като Доставчикът си запазва правото, без предварително уведомление, да ги променя по всяко време. Представените в сайта/е-магазина цени на продуктите са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка.  Цените, посочени във валута се превалутират в лева по фиксинга на БНБ (Българска народна Банка) за деня.

16. Цените на продуките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика. 

17. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди  потвърждаването на поръчката.

18. Покупката на продукти в е-магазина е обвързана със задължението на Потребителя за плащане на посочената цена. Потребителят свободно  избира един от следните начини на плащане: с наложен платеж, по банков път, с кредитна или дебитна карта или чрез системата epay.bg. 

18.1. Плащането на поръчка за закупен продукт (освен при избран платежен метод „наложен платеж”) означава изразено от Потребителя съгласие за извършване на авансово плащане на цената на поръчката. 

18.2. Методи на плащане:

а) С наложен платеж: стойността на поръчката (закупените продукти и цената на доставката) се заплаща на куриера при доставката.

    V. Регистрация

19. Изпращането на поръчки и покупка на продукти в е-магазина е достъпно за регистрирани и за нерегистрирани потребители. При регистрацията Потребителят въвежда необходимите данни (адреса за доставка, име и фамилия, телефон за контакт, e-mail и др.). Потребителят определя своето потребителско име и парола. След успешна регистрация потребителят има  право и възможност да променя въведените данни, както и да променя адреса за доставка при всяка поръчка. Натискането на бутона „регистрация” е електронно изявление за съгласие, с което потребителят, декларира че е запознат, разбира настоящите „Условия за ползване” и ги приема безусловно, както и че притежава провоспособност за сключване на договори от разстояние  и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на  потребителския му профил в уебсайта. 

19.1. Покупка на продукти без потребителска регистрация в е-магазина се осъществява чрез предоставяне на телефонен номер, имейл и имена за контакт. Доставчикът се задължава да се свърже с Потребителя в рамките на работния ден за потвърждаване на поръчката, ако тя е направена преди края на работния ден или до края на следващия работен ден. Работното време на stroitelensklad.bg може да откриете в поле “Контакти“ на уебсайта на електронния магазин. 

19.2. С приемането на настоящите общи условия Потребителят изрично и безусловно се съгласява на електронния адрес, посочен от него за целите на регистрацията на уебсайта, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и други. Потребителят има право да оттегли своето съгласие за получаване на рекламни и други съобщения по всяко време чрез писмено известие до доставчика на адрес office@stroitelensklad.bg

VI. Права и задължения на страните

20. Потребителят се задължава:

20.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законоосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

20.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Доставчика, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта. 

20.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

21. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

22. Потребителят има право:

22.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

22.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него. 

22.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил. 

22.4. Да избере свободно дали да заплати закупените продукти авансово или при доставката им, като дава своето безусловно съгласие Доставчикът да приема авансово плащане за всички закупени онлайн продукти, за които е избран начин на плащане, различен от наложен платеж.

22.5. Да върне закупена стока/и при условията на Раздел VII.

22.6. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителската гаранция е гарантирана от закона в срок до две години, считано от получаването  на несъотвестващата с договора за продажба потребителска стока. 

23. Доставчикът има право:

23.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до  потребителите и без да носи отговорност за това.

23.2. Да блокира достъпа на потребител до уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване,  опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес. 

23.3. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.  

23.4. Доставчикът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

23.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на продуктите/услугите в уебсайта, респективно в е-магазина като не дължи предварително  уведомление на потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.   Потребителят се осведомява за промените съгласно т.20.4. Всички промени, свързани с  използването на е-магазина и в клаузите на ОУ ще се публикуват от Доставчика в уебсайта. 

24. Всички права, които не са изрично предоставени на потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика. 

25. Доставчикът се задължава:

25.1. Да достави на Потребителя закупените продукти, съгласно поръчката, направена в  е-магазина чрез избрани куриерски фирми, като в зависимост от  мястото за доставка Доставчикът си запазва правото да промени куриерската фирма. Доставчикът не носи отговорност за верността, точността,  пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.

25.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т. 26 и сл. в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е получил продуктите, които желае да върне. 

VII. Право на отказ и връщане на закупени продукти

26. Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на стоката. Не подлежат на връщане продукти, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние  е предварителното уведомяване на Доставчика от страна на Потребителя в посочения срок.  Правото на отказ се упражнява чрез попълване на предвидения в уебсайта формуляр. След получаването на попълнения формуляр, Доставчикът потвърждава получаването му.

27. След като е упражнил правото си по предходната точка, Потребителят е длъжен да върне на Доставчика продукта в 14-дневен срок от датата на която Доставчикът е уведомен за отказа, съгласно т.23. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на продукта (транспортирането му до Доставчика). До момента на предаването на стоката от Потребителя на Доставчика, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

28. Върнатите продукти  трябва да отговорят на следните задължителни условия:

28.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им  вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

28.2. Да не са употребявани.

28.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и продуктите документи, включително но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други. 

29. Потребителят се съгласява, Доставчикът да му възстанови по банков път стойността на отказаните продукти в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнататите от Потребителя продукти. 

30. Потребителят има право да се откаже от направена поръчка в 24-часов срок след регистрацията на поръчката в системата на Доставчика. Този отказ трябва да бъде писмено заявен на официалния електронен адрес на Доставчика office@stroitelensklad.bg като в този случай средствата, преведени или удържани от картата на Потребителя, ще бъдат възстановени в законовия 14-дневен срок, който започва да тече от датата на получаването на отказа. 

VIII. Рекламации 

31. Продуктите трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на стоката  в е-магазина. Приемането на стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й.  Рекламации на закупени през е-магазина продукти ще се считат за основателни в следните случаи:

31.1. При продукти с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право на замяна на стоката. Доставчикът се ангажира да подмени дефектната стока с нова, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Доставчикът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането. 

31.2. Доставената стока е  различна от поръчаната. В тези случаи,  се прилага процедурата по предходната точка. 

32. Не се уважават рекламации на продукти, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били ползвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, или са били ремонтирани от Потребителя или от трето лице или които са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за монтаж и/или използване на продуктите. 

33. Рекламации за недостатъци, които по естеството си не могат да бъзат забелязани при обикновен преглед се предявяват писмено след откриването им, но не по-късно от две седмици след приемането на продуктите. 

IX. Отговорност 

34. Доставчикът не носи отговорност за: 

34.1.Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други  услуги, достъпни през уебсайта;

34.2.Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя; 

35. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта. 

36. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани  чрез е-магазина продукти, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните продукти. 

37. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Доставчика в Република България и в чужбина, и могат да бъдат удължени при необходимост. В случай на необосновано закъснение Потребителят има право да се откаже от поръчката си, като Доставчикът се ангажира след установяване на причините в рамките на 14-дневен срок да възстанови заплатените суми.

38. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на продуктите и услугите или съдържанието или надеждността на уебсайта, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя. 

X. Защита на личните данни

39. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност Доставчикът изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя с регистрацията или формата за покупка. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни съгласно публикуваната в уебсайта Политика за личните данни.

40. С използването на уебсайта и приемането на настоящите ОУ, Потребителят изразява съгласието си  за обработване на личните му данни, в съотвествие с публикуваната в уебсайта Политика за личните данни. 

XI. Интелектуална собственост

41. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са  защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или  който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях. 

ХII. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

42. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: 02/933 056  и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС ."

XIII. Приложимо право

43. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд. 

В сила от 01.03.2017 г.

 

© 2017 stroitelensklad.bg  | Всички права запазени.